Zboże z naszego regionu nadaje się wyłącznie na paszę?

Zboże z naszego regionu nadaje się wyłącznie na paszę?

Zgodnie z opiniami specjalistów, zasoby zboża z naszego regionu prawdopodobnie zostaną wykorzystane do produkcji paszy dla zwierząt, a nie jako surowiec do wytwarzania produktów spożywczych. Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na ten stan rzeczy, jest niekorzystna aura atmosferyczna, a zwłaszcza opóźnione ze względu na opady deszczu zbiory. Te warunki pogodowe doprowadziły do tego, że plony naszych lokalnych rolników są gorszej jakości i nie nadają się do produkcji żywności.

Prezes zarządu Wiktoria Port w Stepnicy i ekonomista dr Bogusław Gołębiowski podczas audycji radiowej „Na Szczecińskiej Ziemi” ocenił, że ze względu na niską jakość ziarna w naszym województwie, większość zboża przeznaczonego będzie na potrzeby paszowe. Jego zdaniem, sytuacje, kiedy ziarno to trafi do konsumentów będą sporadyczne.

Niestety, coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe wynikające z globalnego ocieplenia mogą mieć negatywny wpływ na przyszłość rolnictwa. Już teraz jest jasne, że obecny model rolnictwa nie jest odpowiednio przygotowany na zmiany klimatyczne, które zdają się być nieuniknione w przyszłości.