Przemiana miejskiego krajobrazu: Przebudowa placu Zwycięstwa i zasiedlanie go roślinnością

Przemiana miejskiego krajobrazu: Przebudowa placu Zwycięstwa i zasiedlanie go roślinnością

Obecnie na placu Zwycięstwa trwa aktywne zazielenianie. Oprócz wcześniej posadzonych roślin zielarskich, teren ten zaczyna być domem dla nowych drzew. Mające zwrócić uwagę przechodniów, rosłe sadzonki – 34 w liczbie – są między innymi reprezentowane przez czerwone klony, drobnolistne lipy oraz pospolite klony odmiany ‘Pyramidali’.

Niezaprzeczalnie, te młode drzewa wyglądają bardzo obiecująco. Jednak ich przetrwanie nie jest jeszcze pewne. Niestety, przynajmniej dwa z nich, które są czerwonymi klonami, już pokazują oznaki usychania. Co budzi niepokój to fakt, że przy tych oraz przy pozostałych świeżo zasadzonych drzewach nie zastosowano worków nawadniających, które byłyby w stanie zapewnić ich korzeniom ciągły i równomierny dostęp do wody w wystarczającej ilości.

Zazielenianie placu Zwycięstwa to część szerszego projektu, który wiąże się z przebudową całego tego miejsca. Ostatecznie ma ono stać się integralną częścią większej inwestycji, jaką jest przebudowa śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. Nadzór nad całością prac przejęła spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.