Trasa Północna w Szczecinie – nowe informacje dotyczące przyszłego przetargu

Trasa Północna w Szczecinie – nowe informacje dotyczące przyszłego przetargu

W ramach inwestycji trzeciego etapu Trasy Północnej zaplanowano budowę dwóch jezdni z po dwoma pasami ruchu, stworzenie chodników i ścieżek rowerowych, a także skonstruowanie układu rond w pobliżu „Galerii Północ”. Inwestycja przewiduje też rezerwę terenową pod projektowane torowisko tramwajowe oraz połączenie z obwodnicą Polic. Aktualnie, trwają intensywne prace nad organizacją postępowania przetargowego.

Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 250 milionów złotych od Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu wsparciu, rozpoczęto działania mające na celu ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych.

Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji, podkreśla znaczenie szczegółowego zinwentaryzowania oraz aktualizacji dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem procesu przetargowego. Zgodnie z jego informacjami, obecnie prowadzone są prace nad kosztorysem robót oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Zieliński informuje, że prace nad aktualizacją projektu budowlanego są na etapie końcowym. Projekt ten obejmuje określenie granic terenu przeznaczonego pod inwestycję. Zostały pozyskane wszystkie wymagane przez ustawę „o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” opinie oraz decyzję środowiskową. Przygotowano także mapę z projektem podziałów nieruchomości.

Planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do końca marca. Dokumentacja przetargowa zostanie uzupełniona o program funkcjonalno-użytkowy dotyczący połączenia drogowego planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Gminy Miasto Szczecin. Ten aspekt inwestycji obejmować będzie modernizację ulicy Szczecińskiej na odcinku około 500 metrów do granicy z Gminą Police, gdzie zaplanowano dwa pasy ruchu na każdej jezdni.

Planuje się, że ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych nastąpi w trzecim kwartale bieżącego roku. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.