Certyfikat "Zakup Prospołeczny" dla prospołecznych instytucji i organizacji

Certyfikat "Zakup Prospołeczny" dla prospołecznych instytucji i organizacji

Od tej dekady, certyfikaty „Zakup Prospołeczny” zdobią takie instytucje jak Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Goleniowie, Spółdzielnia Socjalna „Pożyteczni” z Polic, Stowarzyszenie Słowian i Wikingów z Wolina, Fundacja Teatr działająca w Domysłowie, Spółdzielnia Socjalna „Promyk” z Goszkowa, Fundacja Speak Up z Świnoujścia oraz Spółdzielnia Socjalna „Ważka” mająca siedzibę w Wałczu.

Przedstawiciele tych prestiżowych jednostek otrzymali dyplomy potwierdzające prawo do posługiwania się tym znakiem. Wręczyły je wybitne osobistości: Katarzyna Nowakowska – wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Anna Bańkowska – członek zarządu województwa zachodniopomorskiego. Wydarzeniu towarzyszyła również Spółdzielnia Socjalna „Rzemiosło” ze Stargardu, która została uhonorowana certyfikatem „Zakup Prospołeczny”.

Znak „Zakup Prospołeczny” jest dowodem na wysoką jakość produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej. Te organizacje dają szanse na prace oraz samodzielność życiową osobom, które napotkały na swojej drodze trudności, takie jak niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie czy bezdomność. Stanowią one wsparcie dla tych, którym niełatwo jest odnaleźć się na otwartym rynku pracy.