Projekt modernizacji terenów przy Jeziorze Słonecznym: nowe atrakcje dla mieszkańców Szczecina

Projekt modernizacji terenów przy Jeziorze Słonecznym: nowe atrakcje dla mieszkańców Szczecina

Początek renowacji obszaru wokół Jeziora Słonecznego w Szczecinie może wpłynąć na możliwości rekreacyjne mieszkańców do września. Jest to efekt realizacji jednego z projektów, które zwyciężyły w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Przewiduje on wiele nowości mających na celu aktywizację mieszkańców, dlatego warto wykazać się cierpliwością podczas trwania prac.

Do mieszkańców miasta skierowano prośbę o przestrzeganie oznakowań i nie wkroczenie na teren budowy, jak również o nieprzesuwanie fragmentów ogrodzenia placu budowy. W okresie majówki wykonawca przewidział specjalne przejście do placu zabaw od strony ulicy Szeligowskiego, aby jak najmniej utrudniać korzystanie z tego miejsca.

Aktualnie prowadzone są prace ziemne, których celem jest przygotowanie terenu pod przyszłą ścieżkę rowerową i asfaltową nawierzchnię. Trasa rowerowa o długości 650 metrów, równoległa do ciągu pieszego, zostanie ukończona od strony ulic Krętej i Szeligowskiego. Celem jest stworzenie infrastruktury rowerowej wokół Jeziora Gumienickiego, w tym połączenia z trasą dla rowerów od strony ulic Derdowskiego i Taczaka. Jest to jedno z najdroższych elementów projektu, szacowanego na prawie 1,8 miliona złotych.

Reszta planowanych inwestycji ma na celu poprawę warunków rekreacyjnych. W tym celu zostanie zbudowany bulodrom – tor do gry w bule, stoły do gry w szachy, ping-ponga oraz piłkarzyki. Plenerowa siłownia zostanie wyposażona w surfera.

Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta informuje, że zarówno od strony ulicy Szeligowskiego, jak i Derdowskiego, zostaną ustawione stoły piknikowe, ławki, hamaki oraz trzyosobowe huśtawki. Miejsca do odpoczynku powstaną również przy ścieżce rowerowej na ulicy Taczaka. Dodatkowo przewidziano nowe punkty oświetleniowe i nasadzenia – na terenie inwestycji zasadzonych zostanie 27 drzew różnych gatunków.

Inwestycję realizuje firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak pod nadzorem Zakładu Usług Komunalnych.