Plan modernizacji linii kolejowej: ulica Cukrowa obniżona, nowy wiadukt i kładka dla pieszych

Plan modernizacji linii kolejowej: ulica Cukrowa obniżona, nowy wiadukt i kładka dla pieszych

Zarówno plany dotyczące nowego wiaduktu jak i dodatkowej kładki dla pieszych na ulicy Cukrowej stają się coraz bardziej konkretne. Wszystko to jest elementem większego projektu, który ma na celu modernizację linii kolejowej prowadzącej do granicy. Zadanie to ma zostać wykonane przez PKP Polskie Linie Kolejowe do końca roku 2028.

Konieczność postawienia bezkolizyjnego skrzyżowania wynika z faktu, że ruch samochodowy na ulicy Cukrowej jest często zatłoczony ze względu na przejazd pociągów. Nowe skrzyżowanie znacznie poprawi bezpieczeństwo zarówno dla ruchu drogowego, jak i pieszych.

Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK wyjaśnia, że aby umożliwić pociągom przejeżdżanie nad jezdnią, konieczna będzie gruntowna przebudowa istniejącego układu drogowego. W szczególności droga na odcinku około 600 metrów zostanie obniżona, co pozwoli jej przebiegać pod planowanym wiaduktem.

Pod nowym wiaduktem mają powstać wyjścia do peronów stacji Szczecin Gumieńce. Dodatkowo, obok wiaduktu zaplanowano budowę kładki dla pieszych, z której schodami lub pochylniami będzie można zjechać na chodnik biegnący wzdłuż ulicy Cukrowej pod wiaduktem.

Planowane jest również przejście łączące ulicę Cukrową z ulicą Kwiatkowskiego, wyposażone w schody i pochylnie.

Bartosz Pietrzykowski zauważa, że to skomplikowana inwestycja i obecnie jest dostępna jedynie pierwsza wersja jej projektu. Inne kluczowe elementy planowanej przebudowy linii kolejowej obejmują: budowę drugiego toru, elektryfikację linii, wiadukt na drodze do Rajkowa, trzy przystanki kolejowe (Pomorzany Południowe, Warzymice, Przecław) oraz stację w Kołbaskowie. Zdecydowano jednak zaniechać budowy piątego peronu na dworcu Szczecin Główny.

Obecnie prace nad projektem są w toku i przebiegają zgodnie z planem. Pierwsza wersja projektu została już przedłożona inwestorowi do oceny. Trwają również procedury związane z uzyskaniem wymaganych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i lokalizacji linii kolejowej.

Zaczęcie faktycznych prac budowlanych będzie zależało od uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Jeżeli finansowanie zostanie przyznane, PKP PLK planuje ogłosić przetarg na prace budowlane w IV kwartale 2024 roku. Prace mają zostać rozpoczęte w połowie 2025 roku i zakończone do końca 2028 roku.