Ekspansja portu w Szczecinie: postęp prac na poziomie 70 procent

Ekspansja portu w Szczecinie: postęp prac na poziomie 70 procent

We wtorek, Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście poinformował o realizacji blisko 70 procent zaplanowanych prac dotyczących rozbudowy portu w Szczecinie. Głównym celem tej wielkoskalowej inwestycji jest poprawa warunków dostępu do obszaru portowego w regionie Kanału Dębickiego, zwiększenie przepustowości portu poprzez podwojenie ilości przeładowywanych towarów i jednocześnie podniesienie standardów ich obsługi.

Projekt zakłada budowę dwóch nowych nabrzeży – Norweskiego i Duńskiego, jak również modernizację dwóch istniejących – Czeskiego i Słowackiego. Długość nowych konstrukcji wynosić będzie łącznie 1000 metrów. Prace obejmują także poszerzenie Kanału Dębickiego do 200 metrów (w miejsce obecnych 120 metrów) oraz pogłębienie go do 12,5 metra.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk zaznaczył, że dzięki modernizacji uzyskane zostaną duże tereny pod dodatkowe przeładunki. Wskazał także na ambicje Szczecina związane z planowanym podwojeniem ilości przeładowanych towarów. Rok temu port obsłużył ponad 10 milionów ton produktów, a w perspektywie najbliższych dziesięciu lat ten wynik ma ulec podwojeniu.

Realizacja inwestycji ma przyczynić się do podniesienia efektywności obsługi ładunków, co przełoży się na możliwość przyjęcia przez port w Szczecinie statków z ładunkiem do 50 tys. ton w ich ładowniach. W ten sposób Szczecin podwoi swoją przepustowość.

Koszty realizacji projektu „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” są pokrywane częściowo z funduszy Unii Europejskiej i wynoszą łącznie 343,1 milionów złotych.