Zielone przemiany Szczecina: Nowe drzewa i krzewy na drodze do aquaparku

Zielone przemiany Szczecina: Nowe drzewa i krzewy na drodze do aquaparku

Proces zazieleniania terenów miejskich w Szczecinie nabiera tempa. Obecnie prace związane z nasadzeniami skupiają się na trasie prowadzącej do popularnego szczecińskiego aquaparku. W tym obszarze planowane jest posadzenie różnych gatunków drzew, takich jak klony, buki czy dęby, których liczba ma wynieść w sumie 75 sztuk.

Prace związane z zielenią nie kończą się jednak na drzewach. Na ulicy Bożeny, będąca częścią tej samej trasy prowadzącej do miejskiego aquaparku, przewidziano również sadzenie krzewów. Ich ilość ma przekroczyć liczbę 4 tysięcy egzemplarzy, co znacząco wpłynie na ożywienie i uatrakcyjnienie krajobrazu miejskiego.

Całość projektu obejmuje nie tylko prace związane z nasadzeniami. Zasięg inwestycji rozciąga się na przebudowę istniejącego odcinka ulicy Bożeny, znajdującego się w pobliżu ulic 1 Maja i Sczanieckiej. Planowane są tu zmiany zarówno w infrastrukturze drogowej, jak i pieszo-rowerowej, co dodatkowo podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkowników tych tras.

Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 13,5 miliona złotych. To inwestycja w lepszą jakość przestrzeni miejskiej, większe bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz, co nie mniej ważne, w zdrowie mieszkańców poprzez zwiększenie powierzchni zielonych miasta.