Sporządzono plan dotyczący zbiorników retencyjnych do gromadzenia wody deszczowej

Sporządzono plan dotyczący zbiorników retencyjnych do gromadzenia wody deszczowej

Państwowe Lasy i Wody Polskie nawiązały współpracę, aby stworzyć zbiorniki retencyjne, które będą służyć jako magazyny wody deszczowej. Ta woda ma potem być używana do nawadniania pól podczas okresów suszy. Umowa co do realizacji tego przedsięwzięcia została podpisana w Pogorzelicy. Wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk, wyjaśnił, że oprócz zbiorników, zostanie również utworzona sieć kanałów i dopływów.

Gróbarczyk odnotował, że te kanały mają za zadanie zasilać zbiorniki, ale także pełnić rolę odbiorników wodnych. Ostatecznie, długość całej sieci kanałów została ustalona na prawie 50 000 km.

Przechowywanie wody opadowej w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach może pomóc rozwiązać wiele problemów – uważa Andrzej Szelążek, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Wyraził on przekonanie, że jeśli rzeczywiście uda się osiągnąć poziom retencji 20% wody opadowej, to wpłynie to bardzo korzystnie na wygląd polskich lasów. Szelążek z entuzjazmem odniósł się do współpracy z ministrem na tym porozumieniem i realizacją różnych projektów związanych z retencjonowaniem wody.

Zbiorniki retencyjne mają także ta zaletę, że mogą służyć jako źródła wody dla strażaków podczas akcji gaśniczych. Całe przedsięwzięcie jest szacowane na 44 miliony złotych.