Potężna jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej i Polskiej Akademii Nauk

Potężna jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej i Polskiej Akademii Nauk

Politechnika Morska w Szczecinie rozważa możliwość zakupu lub zbudowania dużej jednostki badawczej. Kierownictwo Politechniki planuje stworzyć statek naukowy, który mógłby służyć naukowcom z całego kraju. Obecnie, z powodu braku własnego statku, muszą oni wynajmować jednostki do prowadzenia badań.

Według kierownictwa uczelni, przyświeca im idea stworzenia dużego statku naukowo-badawczego o długości około 100 metrów. Twierdzą, że jest istotna potrzeba posiadania w Polsce takiego statku, który mógłby pełnić funkcje służebne dla różnych uczelni czy instytutów badawczych należących do Polskiej Akademii Nauk. Wyrażają przy tym nadzieję na zdobycie odpowiednich środków finansowych na realizację tego projektu i przypisanie nowo powstałego statku do ich uczelni – Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Polska Akademia Nauk wyraziła już swoje zainteresowanie korzystaniem z tej jednostki. Używanie nowego statku pozwoliłoby na prowadzenie badań w ramach programu badania mórz i oceanów oraz polskich terenów zamorskich, na przykład Szelfu Środkowo-Atlantyckiego czy działek Interoceanumetalu. Statek mógłby również służyć do współpracy ze stacjami na Spitsbergenie i na obu biegunach.