Przestępca grożący śmiercią stanie przed sądem

Przestępca grożący śmiercią stanie przed sądem

W wyniku serii wydarzeń, w których mężczyzna groził śmiercią dwóm osobom i znieważył funkcjonariuszy policji, teraz musi się on zmierzyć z konsekwencjami swoich czynów przed sądem. Te niepokojące incydenty miały miejsce w czerwcu, w mieście Goleniów.

Mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zapoczątkował awanturę i kierował groźby śmierci w stronę dwóch osób. Pomimo że miał sądowy zakaz kontaktowania się z nimi, nie przestrzegał go. To właśnie ci pokrzywdzeni podjęli decyzję o powiadomieniu sił porządkowych.

Podczas interwencji policji, mężczyzna kontynuował swoje agresywne zachowanie, obrażając funkcjonariuszy. Ta dodatkowa przestępcza czynność zwiększa ciężar zarzutów, które na niego spadają. Po zatrzymaniu został przewieziony do aresztu tymczasowego, gdzie nie przyznał się do winy.

Zarzuty dotyczące gróźb skierowanych w stronę ofiar mogą pociągnąć za sobą karę do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast za znieważenie funkcjonariusza publicznego, mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet do roku pozbawienia wolności.