Plan Szczecińskiej Politechniki Morskiej na budowę statku badawczego

Plan Szczecińskiej Politechniki Morskiej na budowę statku badawczego

Politechnika Morska w Szczecinie ma ambitny plan dotyczący nabycia lub konstrukcji dużego statku badawczego. Ta jednostka miałaby służyć naukowcom z całego kraju, którzy obecnie zmuszeni są do wynajmowania statków do prowadzenia badań.

Profesor Wojciech Ślączka, rektor tej szczecińskiej uczelni, wyraził swoje aspiracje w stosunku do tego przedsięwzięcia. Powiedział: „Marzymy o dużym, naukowo-badawczym statku o długości około 100 metrów. Wielokrotnie podkreślałem, że Polska potrzebuje takiego statku, który służyłby uczelniom i instytucjom badawczym Polskiej Akademii Nauk. Mam nadzieję, że uda nam się ten statek zdobyć dla naszej Politechniki Morskiej w Szczecinie i znajdziemy sposób na jego sfinansowanie”.

Interes w używaniu takiego statku wyraziła również Polska Akademia Nauk. Jak dodał rektor Ślączka, statek ten miałby umożliwić pełne realizowanie programu badania mórz, oceanów oraz polskich terenów zamorskich. Przykłady to Szelf Środkowo-Atlantycki, działki Interoceanumetalu czy współpraca ze stacjami na Spitsbergenie. Wszystko to umożliwiłoby Politechnice Morskiej w Szczecinie pięknie wpisać się w te badania i realizować praktyki.

Uwaga rektora zwróciła się również na istniejący statek „Nawigator XXI”, który ze względu na swoje lata i mały rozmiar nie nadaje się do dalekomorskich ekspedycji badawczych.