Pierwsze warsztaty dla szkół ponadpodstawowych na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Pierwsze warsztaty dla szkół ponadpodstawowych na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zorganizowano po raz pierwszy warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem tych warsztatów było umożliwienie przyszłym studentom doświadczenia, jak wygląda praca architekta. Wprowadzenie takiej inicjatywy spotkało się z ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi, co skłoniło organizatorów do zamknięcia zapisów – przyznał dr inż. arch. Piotr Gradziński, prodziekan Wydziału Architektury.

W sobotnie przedpołudnie, mimo możliwości spędzenia czasu na odpoczynku, kilkadziesiąt osób zdecydowało się na naukę i pojawiło się na warsztatach rysunkowych organizowanych przez Wydział Architektury. Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie z architekturą, ale większość z nich planuje podjąć studia na tym kierunku.

– Chcemy pokazać przyszłym studentom jak kształtuje się praca architekta. To zawód wymagający kreatywnego myślenia, rysowania oraz umiejętności orientacji w przestrzeni – wyjaśnia dr inż. arch. Piotr Gradziński.

Warsztaty były podzielone na trzy grupy, a każda z nich miała do wykonania innego rodzaju zadanie – od geometrii wykreślnej i dokończenia bryły w różnych rzutach, przez dokończenie istniejącego budynku, po zaprojektowanie małej architektury. Zajęcia prowadzili: mgr inż. arch. Marta Wysocka, dr Joanna Tokarczyk-Żmurkow i mgr Patryk Słowiński.

Jak prodziekan Gradziński podkreślał, to pierwsza taka inicjatywa na Wydziale Architektury. Zainteresowanie było tak duże, że zapisy musiały zostać zamknięte ze względu na ogromną ilość chętnych. Pragnienie organizacji kolejnych edycji warsztatów jest już teraz planowane.

Wydział Architektury ZUT w Szczecinie co roku przyjmuje 90 studentów na kierunek „architektura” oraz około 45 na „projektowanie architektury wnętrz i otoczenia”. Często na jedno miejsce aplikuje więcej niż jeden kandydat.