Morskie Centrum Nauki w Szczecinie otwiera nowe pracownie edukacyjne

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie otwiera nowe pracownie edukacyjne

Trio nowoczesnych pracowni naukowych, obejmujących dziedziny takie jak modelarstwo, biologia, chemia oraz interdyscyplinarny obszar badawczy STEAM, zostało niedawno uruchomione w Morskim Centrum Nauki. Przewiduje się, że młodzi studenci zyskają możliwość zdobywania wiedzy na temat różnorodnych aspektów nauki, od mechaniki ruchu okrętów podwodnych po obsługę fundamentalnych narzędzi technicznych.

Witold Jabłoński, dyrektor Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie, podkreślił, że doświadczenia wyniesione z każdej z tych pracowni będą źródłem inspiracji i edukacji poprzez zabawę. Uwidocznił również, że te dobrze wyposażone pracownie staną się atrakcyjnym miejscem prowadzenia zajęć.

Za jedną z bardziej innowacyjnych przestrzeni uważana jest pracownia opierająca się na metodzie STEAM. Jest to podejście do edukacji integrujące elementy takie jak sztuka, matematyka i technologia. Kluczowym celem jest stworzenie środowiska, które promuje naukę przez zabawę. W ramach tej oferty studenci mogą korzystać z zestawów edukacyjnego robota Photon.

W pracowni biologiczno-chemicznej, z kolei, uczniowie będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat barwników używanych do przeprowadzenia procesu fotosyntezy i nadających liściom ich charakterystyczne kolory. Pracownia modelarska ma na celu inspirowanie uczniów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań w obszarze nauk ścisłych, poprzez interakcję z różnymi narzędziami – od suwmiarek, przez miarki krawieckie, po techniki obróbki drewna stosowane w tworzeniu własnych projektów. Ta pracownia jest wyposażona nie tylko w tradycyjne narzędzia stolarskie, ale również w zaawansowane technologie takie jak drukarki 3D, skanery 3D, plotery laserowe oraz zestawy do nauki elektroniki i szycia.