Zakończenie prac nad Szczecińską Koleją Metropolitalną w Szczecinie-Police opóźnione do końca 2025 roku

Zakończenie prac nad Szczecińską Koleją Metropolitalną w Szczecinie-Police opóźnione do końca 2025 roku

Termin finalizacji prac modernizacyjnych na linii Szczecin-Police, realizowanych w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, uległ kolejnemu przesunięciu. Zamiast pierwotnie planowanego zakończenia w połowie 2025 roku, prace te mają zostać zakończone dopiero pod koniec tego roku. Jak wyjaśnia dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Roman Walaszkowski, przyczyną opóźnienia są „nowe elementy” nieuwzględnione w początkowym planie.

Pomimo zauważalnego wzrostu tempa prac w minionych miesiącach, zakończenie projektu nadal jest oddalone. Istnieje jeszcze wiele do wykonania, a sytuację komplikują dodatkowe remonty, które wcześniej nie były brane pod uwagę.

Roman Walaszkowski przyznaje również, że początkowy projekt nie zakładał konieczności remontu pewnych wiaduktów. Podczas najnowszych robót okazało się jednak, że ich stan techniczny jest daleki od idealnego.

Certyfikacja linii kolejowej miała nastąpić do końca 2025 roku, lecz teraz, według najnowszych informacji, proces ten ulegnie przesunięciu o dodatkowe pół roku. Obecnie zgodnie z porozumieniem zawartym przez PKP PLK i Trakcję przed Prokuratorią Generalną, prace inwestycyjne mają zakończyć się pod koniec 2025 roku, a certyfikacja ma zostać wykonana do połowy 2026 roku.

Na pytanie o możliwość dalszych przesunięć terminów, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego odpowiada: „Przy normalnym procesie inwestycyjnym terminy są jak najbardziej realne, ale co jeśli pojawią się niespodziewane problemy? Nie chcemy ryzykować kolejnych błędnych prognoz”.

Według pierwotnych założeń mieszkańcy Szczecina mieli korzystać z tej trasy już w 2023 roku. Ponadto wartość projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wzrosła z wcześniejszych 780 milionów złotych do obecnie szacowanego budżetu wynoszącego 1 miliard 129 milionów złotych.

27 grudnia 2023 roku Komisja Europejska zatwierdziła procedurę fazowania projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Dyrektor Walaszkowski dodaje, że Stowarzyszenie obecnie negocjuje wniosek o dodatkowe dofinansowanie dla drugiej fazy projektu. Zaznacza, że te środki zostaną głównie przeznaczone na realizację zadań po stronie PKP PLK. Zadania samorządowe są już na ostatnim etapie.