Decyzja podjęta: Szczecin zamierza nabyć jedno z najstarszych kin na świecie, aby ocalić je dla przyszłych pokoleń

Decyzja podjęta: Szczecin zamierza nabyć jedno z najstarszych kin na świecie, aby ocalić je dla przyszłych pokoleń

Decyzja władz miasta Szczecin może okazać się jednym z najbardziej nietuzinkowych zakupów w historii. Rada Miasta postanowiła, że Kino Pionier, mające status jednego z najstarszych kin na świecie, które nieprzerwanie działa w tym samym budynku, zostanie nabyte przez miasto. Pierwsze seanse filmowe w tym miejscu miały miejsce już w 1907 roku.

W uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącej zakupu kina Pionier wyrażono przekonanie, że ze względu na swoją wyjątkową historię i tradycję prezentowania ambitnego repertuaru filmowego stanowi ono bezcenne dziedzictwo kulturalne i społeczne Szczecina. Wskazano również na fakt, że samo miejsce, w którym kino istnieje, jest świadectwem ewolucji kinematografii na przestrzeni lat, dlatego powinno zostać zachowane dla przyszłych pokoleń miłośników kina.

Dodatkowo podkreślono konieczność „utrzymania tradycji tego miejsca oraz podjęcia działań mających na celu kontynuację historycznej funkcji lokalu”.

Oficjalnie działalność kina rozpoczęła się 26 września 1909 roku, przy alei Wojska Polskiego, wcześniej znanej jako Falkenwalderstrasse. Niemniej jednak, należy zauważyć, że filmy wyświetlano tam już od 1907 roku.