Zrezygnowano z planowanej budowy przedszkola

Zrezygnowano z planowanej budowy przedszkola

Gmina Gumienice postanowiła nie przystępować do budowy przedszkola przy ulicy Przygodnej, które miało pomieścić 400 dzieci, z powodu demonstracji zorganizowanej przez aktywistów i część mieszkańców, którzy byli przeciwni wycięciu setek drzew. Obecnie nie ma propozycji budowy przedszkola w innym miejscu. Projekt ten został zaproponowany w celu zaspokojenia potrzeb stale rosnącego regionu Gumieńców. Mimo początkowych planów miasta, aby przeforsować tę inwestycję, ostatecznie ustąpili oni po dwuletniej walce z protestującymi, którzy sprzeciwiali się niszczeniu naturalnych siedlisk różnych gatunków.

Piotr Zieliński z Urzędu Miasta Szczecin poinformował, że zainteresowane strony doszły do porozumienia, w wyniku którego wykonawca nie będzie już kontynuował inwestycji, a żadna ze stron nie będzie miała dalszych roszczeń wobec drugiej.

Piotr Zieliński stwierdza, że budowa dużego przedszkola w regionie jest w najbliższym czasie nieprawdopodobna. Wynika to z faktu, że oprócz rosnącej inflacji i sytuacji finansowej miasta znacznie wzrosły koszty środków i usług budowlanych. Miasto nie ma możliwości sfinansowania budowy takiego obiektu po obecnych cenach.