Prace konserwacyjne ławek w teatrze letnim

Prace konserwacyjne ławek w teatrze letnim

Osoby spacerujące po górnym poziomie Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec zauważyły niepokojący widok. Część teatru została pozbawiona ławek. Robert Grabowski ze Szczecińskiej Agencji Artystycznej wyjaśnił, że jest to część zaplanowanych do połowy marca prac konserwatorskich. Zaniepokojeni mieszkańcy zaczęli zadawać pytania, zastanawiając się, czy lokal został wyłączony z powodu wandali, czy też został już zniszczony. Grabowski stwierdził, że nie dzieje się nic złośliwego, a prace są częścią zaplanowanej konserwacji.

Latem ubiegłego roku wyremontowany Teatr Letni otworzył swoje drzwi dla szczecinian. Jednak pół roku później w teatrze przeprowadzono prace konserwacyjne, które zaniepokoiły wielu mieszkańców. Wydarzenia te wzbudziły ciekawość radnego miejskiego, który chciał zrozumieć, dlaczego taki remont był konieczny. W wywiadzie radna stwierdziła, że chciałaby poznać przyczyny remontu i dowiedzieć się, czy spowoduje on dodatkowe koszty dla miasta.