10 milionów dotacji na remont szczecińskiego centrum krwiodawstwa

10 milionów dotacji na remont szczecińskiego centrum krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przejdzie gruntowny remont, na tegoroczne inwestycje otrzymało prawie 10 mln zł z funduszy unijnych. Zgodnie z podpisaną we wtorek umową z Ministerstwem Zdrowia, pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowej mroźni, wirówek, mieszalników wagowych, prasy do preparatyki krwi oraz nowych siedzisk dla dawców. Dotacja pochodzi z projektu „Wsparcie dla podmiotów funkcjonujących w publicznej służbie krwi REACT-EU”.

Ponadto w bieżącym roku zostanie wyremontowany wewnętrzny dźwig, wejście i magazyn. Dodatkowo nie zabraknie środków na pozyskanie specjalistycznego sprzętu, takiego jak wirówki, schładzarki, prasy automatyczne, waga do pobierania krwi, najnowszy system nadzoru nad stanem zachowania krwi i jej składników, separator osocza, nowe krzesła oraz agregat prądotwórczy.

„Wszystkie remonty zakończymy bez zakłóceń w funkcjonowaniu Centrum” – podkreśla dyrektor Kłosińska. „Jesteśmy jedyną tego typu placówką w regionie. Nie możemy znieść nawet przelotnego okresu bezczynności”.