Zmiana na stanowisku rektora w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

Zmiana na stanowisku rektora w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Terman, urodzony w Szczecinie, od 1 września 2024 do 31 sierpnia 2028 będzie piastował pozycję rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT). Jego nowa rola to najważniejsza funkcja w hierarchii władz tej szczecińskiej uczelni.

Nowo wybrany rektor jest wykształconym specjalistą w dziedzinie biotechnologii i hodowli zwierząt, której nauki pobierał na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jego doświadczenie na ZUT jest znaczące – przez dwie kadencje pełnił tam funkcję prorektora ds. studenckich. Dodatkowo, jego naukowe osiągnięcia zostały niedawno uhonorowane nominacją profesorską.

Emilia Kujawa, rzecznik prasowy ZUT, przekazała informacje dotyczące badawczych zainteresowań prof. Termana. Jak podkreśla, jego badania koncentrują się głównie na analizie możliwości wykorzystania polimorfizmu DNA różnych sekwencji genów. Produkty białkowe tych genów mają decydujący wpływ na ekspresję ważnych cech użytkowych.

Decyzję o wyborze nowego rektora podjęło kolegium elektorów uczelni. W rywalizacji o to prestiżowe stanowisko brali również udział profesorowie: Mirosław Pajor, Jacek Przepiórski i Rafał Rakoczy.

Aktualnym rektorem ZUT, do czasu przejęcia obowiązków przez prof. Teremana, pozostanie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT. Nie miał możliwości ubiegania się o kolejną kadencję, ponieważ zbliża się koniec jego drugiej z rzędu kadencji na tym stanowisku.