Szczecin: Trudności w komunikacji miejskiej związane z odnową kanałów

Szczecin: Trudności w komunikacji miejskiej związane z odnową kanałów

Możliwe problemy dla osób poruszających się po Szczecinie, zwłaszcza w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Kozierowskiego oraz Janickiego, są spodziewane w najbliższym czasie. W tych miejscach powstaną utrudnienia, wynikające z prowadzonych tam prac remontowych sieci kanalizacyjnej.

Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK), wyjaśnia, że technologia, którą postanowiono zastosować do tych prac, jest możliwie najmniej uciążliwa. Dodatkowo, wykonujący je podmiot dołoży wszelkich starań, aby wszystko poszło sprawnie. Prosi jednak mieszkańców o rozwagę i cierpliwość.

Prace obejmują odnowę 1650 metrów sieci kanalizacyjnej i 35 studzienek. Wykonawca zobowiązał się do wymiany 34 włazów i uszczelnienia 140 przyłączy.

Zakres prac, przeprowadzone w ramach projektu „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach Unii Lubelskiej, Kozierowskiego, Janickiego w Szczecinie” obejmuje realizację z wykorzystaniem metody bezwykopowej. Dzięki temu, kłopoty dla mieszkańców są zredukowane – ograniczenia związane z zajęciem pasa drogowego są zminimalizowane, a także jest znacznie ciszej. Ponadto, prace mogą być przeprowadzane niezależnie od harmonogramów innych jednostek.

Odnowa kanałów pozwala na obniżenie kosztów prac, umożliwia lepszą eksploatację przez służby ZWiK i eliminuje potencjalne awarie, które często bywają uciążliwe dla mieszkańców.

Hanna Pieczyńska wyjaśnia również, że metoda bezwykopowa polega na wprowadzeniu do rur kanalizacyjnych rękawa nasączonego żywicą poliuretanową. Po jego nadmuchaniu przybiera on kształt rury, wypełniając kanalizację i przyklejając się do jej ścianek. W wyniku tego powstaje dodatkowa rura w środku już istniejącej, co daje efekt nowego uszczelnienia kanalizacji.

Renowacja jest prowadzona w miejscach, które podczas inspekcji technicznej sieci okazały się najbardziej zużyte. Dzięki takim działaniom udaje się zapobiegać problemom, które mogłyby wystąpić na drogach.

Następujące utrudnienia w ruchu drogowym są możliwe:

– Ulica Kozierowskiego – prace będą prowadzone od 21 do 28 listopada. Ulica będzie zamknięta w ciągu dnia. O pracach poinformowano mieszkańców. Wykonawca, jeżeli będzie to możliwe, będzie starał się umożliwiać przejazd.

– Ulica Unii Lubelskiej – utrudnienia i czasowe problemy z przejazdem, zajęcie części jezdni od 24 listopada w godzinach popołudniowych i nocnych.

– Ulica Janickiego – prace już trwają. Możliwe są chwilowe utrudnienia z przejazdem, zajęcie części jezdni.

Prace prowadzone przez firmę Blejkan S.A. zostały wycenione na kwotę 1 151 291,07 zł brutto i powinny zakończyć się przed okresem świątecznym.