Rekonstrukcja Zamku Książąt Pomorskich i okolicznych terenów przewidziana na koniec 2024 roku

Rekonstrukcja Zamku Książąt Pomorskich i okolicznych terenów przewidziana na koniec 2024 roku

Zamek Książąt Pomorskich, uszkodzony podczas incydentu budowlanego w 2017 roku, razem z otaczającymi go tarasami skarpy, przechodzi proces rewitalizacji. Przewidywany termin finalizacji prac to początek 2025 roku, kiedy to północne skrzydło Zamku powinno być całkowicie odrestaurowane.

Obecnie najwięcej postępów można zaobserwować na południowej stronie obiektu, przy ulicy Kuśnierskiej. Tamtejsze tarasy są już gotowe i firma Mostostal Warszawa, odpowiedzialna za wykonanie projektu, aktualnie skupia swoje wysiłki na systemach zewnętrznych, w tym na instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Kluczowym elementem prac było umocnienie wschodniej skarpy, graniczącej z Podzamczem i ulicą Panieńską. W trakcie powojennej odbudowy zamku, ta część terenu została wypełniona nasypem gruzowym. Powstałe w ten sposób pustki powietrzne i osadzanie się gruntu stwarzały zagrożenie dla stabilności tarasu. Aby temu zapobiec, konstrukcja została wzmocniona poprzez mikropalowanie i iniekcje.

Ciekawym aspektem prac były wykopaliska archeologiczne prowadzone na północnym tarasie, od strony Trasy Zamkowej. Odkryto tam ceglane pozostałości wieży północno-wschodniej i klatki schodowej datowane na połowę XIX wieku, jak również fragmenty średniowiecznego muru obronnego. Wartość znalezisk podnosi dodatkowo odkrycie linii dylatacyjnej w fundamentach skrzydła wschodniego, wskazującej na późniejsze rozbudowanie części północnej zamku. Wszystkie znaleziska zostały zabezpieczone przed dalszym zniszczeniem.

Pod północnym tarasem znajdują się korytarze starego schronu, które przyczyniły się do katastrofy budowlanej sześć lat temu. W związku z tym konieczne jest wzmocnienie tych konstrukcji oraz zabezpieczenie tuneli. Nowo wyremontowana skarpa będzie miała zmienioną geometrię oraz zaplanowane są na niej ogrody.

Planowany termin zakończenia prac nad tarasami to początek 2024 roku, natomiast odbudowa północnego skrzydła zamku potrwa rok dłużej. Łączny koszt wszystkich prac wyniesie około 85 milionów złotych.