Plany finansowe Szczecina na 2024 rok oficjalnie zatwierdzone

Plany finansowe Szczecina na 2024 rok oficjalnie zatwierdzone

Na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta Szczecin, radni reprezentujący Koalicję Samorządową pod przewodnictwem prezydenta Piotra Krzystka oraz Koalicję Obywatelską, podjęli decyzję o przyjęciu planu finansowego miasta na najbliższe 12 miesięcy, czyli na cały 2024 rok.

Jednakże, klub opozycyjny Prawa i Sprawiedliwości postanowił w większości powstrzymać się od udziału w głosowaniu. Lider klubu Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Tyszler, wyraził nadzieję na wzrost wsparcia finansowego dla samorządów ze strony centrali, co jednak nie jest gwarantowane.

Zastanawiał się także nad możliwością uzyskania dodatkowych funduszy oraz pewnych zmian, które mogłyby wprowadzić poprawę w budżecie miasta Szczecin ze strony przychodów. Marcin Pawlicki z PiS porównał ten budżet do napisania patykiem po piasku, sugerując, że jest on pełen oczekiwań na pieniądze z Warszawy. Wśród tych oczekiwań znalazły się również zapowiadane podwyżki.

Marcin Pawlicki zwrócił również uwagę na brak planów podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników oświaty o 30% od 1 stycznia, co według niego powinno znaleźć odzwierciedlenie w budżecie.

Reprezentant Koalicji Samorządowej, Mirosław Żylik, opisał zatwierdzony budżet jako „przejściowy”, który odzwierciedla zmianę podejścia nowego rządu do samorządów. Podkreślił, że to jest krok w stronę silnych, niezależnych i sprawiedliwie finansowanych samorządów terytorialnych.

Budżet Szczecina na rok 2024 zakłada dochody na poziomie ponad 3 miliardów 700 milionów złotych, podczas gdy planowane wydatki wynoszą 3 miliardy 600 milionów złotych.