Zmiany w systemie parkowania w Szczecinie. Strefa Zamieszkania zastąpiona przez Płatne Parkingi Niestrzeżone

Zmiany w systemie parkowania w Szczecinie. Strefa Zamieszkania zastąpiona przez Płatne Parkingi Niestrzeżone

W centralnej dzielnicy Szczecina, zakresie od placu Orła Białego do ulicy Targ Rybny, do niedawna obowiązywał specjalny system parkowania nazywany Strefą Zamieszkania Stare Miasto (SZSM). Ten obszar miał swoje unikalne regulacje dotyczące stawek i godzin działania. Jednakże, począwszy od 1 września, SZSM będzie zastąpione przez dwa Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN).

Charakterystyka dla systemu Strefy Zamieszkania była specjalna taryfa, składająca się z dwóch podstref. W pierwszej z nich opłata za pierwsze 15 minut wynosiła 2,50 złote, a za każde następne trzy minuty – 50 groszy. Z kolei w drugiej podstrefie cena za pierwsze 15 minut parkowania to 1,50 złote, a za dodatkowe trzy minuty – 30 groszy. Istniała też możliwość zakupu rocznego abonamentu w cenie 360 złotych.

Nowo wprowadzone Płatne Parkingi Niestrzeżone zastępują dotychczasowy system. Stawka za parkowanie wyniesie teraz stałe 2,50 złote za każde kolejne 15 minut. Możliwość wykupienia abonamentu również została zachowana, z cenami utrzymanymi na poziomie 180 złotych za pół roku i 360 złotych za cały rok.

Zaproponowane zmiany mają na celu uproszczenie i standaryzację systemu parkowania w Szczecinie. – „Tworząc Płatne Parkingi Niestrzeżone zamiast likwidowanej Strefy Zamieszkania Stare Miasto, redukujemy ilość różnych typów stref płatnego parkowania na terenie miasta oraz wprowadzamy jasne zasady dotyczące opłat i sposobu parkowania pojazdów” – mówi przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin ds. Nieruchomości i Opłat Lokalnych.

Zmiany te wejdą w życie już od dnia 1 września tego roku.