Unijne wsparcie w wysokości ponad 4,3 mln euro na realizację projektu multimodalnego węzła przeładunkowego w porcie Szczecin

Unijne wsparcie w wysokości ponad 4,3 mln euro na realizację projektu multimodalnego węzła przeładunkowego w porcie Szczecin

Ponad 4,3 miliona euro z funduszy unijnego programu Łącząc Europę (CEF2027) trafiło do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Te środki są przeznaczone na realizację inwestycji, jaką jest stworzenie multimodalnego węzła przeładunkowego o charakterze kolejowym, który znajdzie się na Ostrowie Grabowskim, w Szczecinie. Pieniądze pokryją około 50% kosztów całego przedsięwzięcia, które wyniosą niemal 9 milionów euro, co przekłada się na ponad 40 milionów złotych przy obecnym kursie euro.

Proces inwestycyjny obejmuje dwa kluczowe etapy – wyjaśnia Monika Woźniak-Lewandowska, przedstawicielka ZMPSiŚ. Pierwszym z nich jest stworzenie placu przeładunkowego o dużych nośnościach. Plac ten powstanie na zapleczu nabrzeży Fińskiego i Norweskiego, w bliskim sąsiedztwie nowo wybudowanego, w pełni zelektryfikowanego układu torowego na Ostrowie Grabowskim. Drugi etap to modernizacja istniejącej rampy ro-ro na nabrzeżu Spółdzielczym-Fińskim. Rozbudowana do 30 metrów szerokości rampa umożliwi obsługę większych jednostek pływających typu ro-ro, które będą mogły korzystać z głębokości technicznej 12,5 m przy Kanale Dębickim. W zakresie obsługi będą ciężkie pojazdy i urządzenia wojskowe.

Planowany plac przeładunkowy będzie miał powierzchnię prawie 28 tys. metrów kwadratowych (486 m na 65 m), co pozwoli na jednoczesną obsługę dwóch składów pociągów blokowych o długości 750 m każdy. Plac ten zapewni także dostępność do infrastruktury kolejowej na zapleczu nabrzeży Norweskiego i Fińskiego.

W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie również remont lub wymiana układu odprowadzania wód opadowych – dodaje Woźniak-Lewandowska. Powstanie także ogrodzenie wzdłuż działki 4/9, co oznacza utworzenie nowego chronionego obszaru portu.

Zostanie przeprowadzona modernizacja istniejącego placu przeładunkowego (depo) przylegającego do bocznic kolejowych oraz powstanie droga łącząca ten plac z nabrzeżem i placami składowymi dla kontenerów i ciężkich elementów. Bocznica kolejowa będzie obsługiwała jedynie drobnicowe ładunki, przeładowywane z nabrzeży Norweskiego, Fińskiego i Spółdzielczego-rampa ro-ro.

W kontekście powstania utwardzonego placu, nastąpi likwidacja istniejących rowów. Wszystkie wody opadowe i ścieki roztopowe będą gromadzone za pomocą planowanego systemu kanalizacji deszczowej, a następnie oczyszczane w osadniku piasku.