Tramwaje w Szczecinie będą napędzane energią z odpadów

Tramwaje w Szczecinie będą napędzane energią z odpadów

W ciągu najbliższych miesięcy, szczecińskie tramwaje zaczną korzystać z energii wytworzonej przez zakład EcoGenerator, który przetwarza odpady na energię. Zakupione od tego producenta paliwo ma za zadanie pokryć do 30% zapotrzebowania na energię firmy Tramwaje Szczecińskie, co pozwoli miastu oszczędzić ponad 1,6 miliona złotych.

Kupując energię od EcoGeneratora, Tramwaje Szczecińskie płacą 448,15 zł za każdy MWh. W sumie, wartość netto zakupionej energii wynosi 2 075 149,61 zł. Przez to miasto oszczędza ponad 1,6 mln zł w porównaniu do tego, co musiałoby zapłacić, gdyby zawarło umowę z następnym w kolejności dostawcą oferującym najniższą cenę – jak podkreśla Anna Folkman, rzecznik prasowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO).

Finalnie, około 65% całkowitego zapotrzebowania na energię miasta może być zaspokojone przez EcoGenerator. Planowane miejskie farmy fotowoltaiczne oraz inne alternatywne źródła mają dostarczyć pozostałe 35%, będąc w stanie wyprodukować nawet 45 tys. MWh prądu rocznie – mówi dalej Anna Folkman. Pierwszym krokiem w tym kierunku było uzyskanie przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów koncesji na obrót energią elektryczną w 2022 roku i następnie zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym obowiązujących od 2023 roku.

Zakład EcoGenerator działa na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie od grudnia 2017 roku. Jest to elektrociepłownia, która produkuje energię elektryczną i cieplną poprzez kontrolowane spalanie odpadów komunalnych.