Stowarzyszenie "Iskierka": Walka o przetrwanie i kontynuację pomocy osobom z zespołem Downa

Stowarzyszenie "Iskierka": Walka o przetrwanie i kontynuację pomocy osobom z zespołem Downa

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”, działające w Szczecinie od 2010 roku, jest miejscem gdzie ponad 50 osób, w wieku od czterech miesięcy do 45 lat, otrzymuje niezbędną pomoc. Pomoc ta obejmuje stałą rehabilitację, edukację i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Dotychczas organizacja istniała dzięki własnym środkom, składkom członków oraz dotacjom na precyzyjnie określone działania rehabilitacyjne i edukacyjne. Obecnie stowarzyszenie boryka się z problemami finansowymi wynikającymi z kosztów utrzymania swojego lokalu, którego ogrzewanie obciąża je kwotą ponad 12 tysięcy złotych.

Lokal, o powierzchni 160 metrów kwadratowych przy ulicy Felczaka w Szczecinie, jest intensywnie wykorzystywany przez stowarzyszenie. Znajduje się tam między innymi trzy gabinety logopedyczne i rewalidacyjne, sala do zajęć grupowych, świetlica oraz magazyny przechowujące sprzęt rehabilitacyjny. Pomimo tego, że lokal jest bezpłatnie udostępniany przez miasto, Stowarzyszenie musi ponosić koszty związane z jego utrzymaniem. Obecnie czynsz wynosi 1955 złotych, z czego 1223 złote to zaliczka na centralne ogrzewanie. Dodatkowo do kwoty czynszu dochodzą koszty energii elektrycznej, ochrony, ubezpieczenia oraz sprzątania lokalu. Całość miesięcznych kosztów wynosi około 4,5 tysiąca złotych.

Środki na utrzymanie stowarzyszenia pochodzą głównie z własnej inicjatywy. Składki członkowskie wynoszą 80 złotych miesięcznie i stowarzyszenie stara się nie podnosić ich, ze względu na często trudną sytuację finansową rodzin osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo stowarzyszenie ubiega się o środki z różnych źródeł – konkursów miejskich, PFRON-u oraz wojewódzkich. Mimo wszystko fundusze te są niewystarczające.

Problemem jest także finansowanie zajęć rehabilitacyjnych, które są ciągle potrzebne dla podopiecznych „Iskierki”. Inflacja wpływa na wszystkie obszary działalności organizacji, a fundusze uzbierane na rehabilitację wystarczą jedynie do połowy kwietnia. Stowarzyszenie jest wdzięczne za otrzymane wsparcie, ale koszty są istotnie wyższe.

W obliczu rosnących problemów finansowych, organizacja postanowiła poprosić publicznie o wsparcie i założyła zbiórkę na portalu zrzutka.pl. Organizatorzy tłumaczą, że nie chcą ograniczać terapii swoim podopiecznym z powodu rosnących rachunków. Każda wpłata ma realny wpływ na dalsze funkcjonowanie „Iskierki”, które obejmuje m.in. potrzebne terapie, zajęcia sportowe, wyjścia do instytucji kulturalnych, imprezy integracyjne oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców.

„Iskierka” udziela też wsparcia psychologicznego rodzinom w trudnym okresie, kiedy dowiadują się o chorobie swoich dzieci. Stowarzyszenie prowadzi również punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Szczecina i powiatu gryfińskiego. Pomoc „Iskierce” można udzielić m.in. przez portal zrzutka.pl – numer zrzutki to 2485fh – oraz śledzić inne działania i akcje zbiórkowe stowarzyszenia na Facebooku.