Start zgłoszeń do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina za rok 2023

Otwarto rekrutację do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina, które mają miejsce w 2023 roku. W tym konkursie wyróżnienia są przyznawane w dziewięciu różnych kategoriach. Te prestiżowe nagrody są dedykowane dla żeglarzy z Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w poprzednim roku. Ogłoszenie laureatów odbędzie się 16 marca.

Organizacja Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina to hołd złożony społeczności żeglarskiej. Celem inicjatywy jest promocja żeglarstwa i jego tradycji, docenienie znaczących osiągnięć żeglarskich (szczególnie tych związanych z Pomorzem Zachodnim i Pomorzem Przednim), kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej oraz wyróżnienie działalności na rzecz morskiego wychowania dzieci i młodzieży.

Wyróżnienia będą przyznane w następujących 9 kategoriach: Nagroda Główna – imienia kapitana Ludomira Mączki, Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka (którego fundatorem jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski), Żeglarz Roku (fundatora nagrody stanowi ZOZŻ), Regatowiec Roku – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego, Popularyzator Żeglarstwa – Nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski, Nagroda Kota Umbriagi, Trener Roku – Nagroda imienia Teodora Czarneckiego, Wydarzenie Żeglarskie oraz Żeglarska Nagroda Specjalna imienia Aleksandra Doby.

Zgłaszanie kandydatów do tych nagród jest otwarte dla mieszkańców Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego. W przypadku Nagrody Głównej imienia kapitana Ludomira Mączki, zgłoszenia mogą nadsyłać mieszkańcy całego kraju. Kandydatów mogą również zgłaszać członkowie kapituły, a także instytucje publiczne, różnego rodzaju związki, stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje i kluby żeglarskie. Po otrzymaniu zgłoszeń zostaną wybrani nominowani do poszczególnych wyróżnień.

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem formularza dostępnego online na stronie https://www.accredi.pl/nagrodyzeglarskie, a także można pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony http://nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/ i wysłać go pocztą na adres: [email protected]. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego.