Sprzedaż gruntów miejskich w Szczecinie budzi emocje

Sprzedaż gruntów miejskich w Szczecinie budzi emocje

W minionym tygodniu, radni szczecińskiej komisji budownictwa przekazali pozytywne zdanie na temat planów miejskich władz dotyczących poprawy stanu budżetu poprzez sprzedaż nieruchomości. Wśród obszarów przeznaczonych do sprzedaży znalazły się tereny zlokalizowane przy ulicach: Przestrzennej, w pobliżu jeziora Dąbie, Żaglowej, Studziennej, Nehringa, Potok, Leśny Brzeg i Dworcowej. Ta ostatnia propozycja sprzedaży wywołała wiele kontrowersji. Rada osiedla Dworcowej wystąpiła przeciwko decyzji o sprzedaniu tego obszaru.

Chodzi tutaj o działkę o powierzchni 0,1566 hektara, usytuowaną u podnóża rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, na rogu ulic Dworcowej i Rybackiej. Według niepotwierdzonych informacji, w przyszłości mogłyby tu powstać kamienice mieszkalne.

Obszar ten jest przeznaczony na wielofunkcyjną zabudowę mieszkaniowo-usługową. W przypadku realizacji nowych projektów budowlanych, co najmniej 50 procent powierzchni musi mieć charakter mieszkalny. Pozwala się również na budowę punktów handlowych o powierzchni sprzedaży maksymalnie do 600 metrów kwadratowych. Teren jest położony na terenie urbanistycznym Starego Miasta, który jest wpisany do rejestru zabytków. Oznacza to, że potencjalny inwestor będzie musiał dostosować się do wytycznych konserwatorskich.

Przed II wojną światową, na miejscu obecnej skarpy przy ulicy Dworcowej stały kamienice pełniące funkcję hoteli. Jedynie fotografie są świadectwem istnienia tych budynków, ponieważ zostały one zniszczone podczas wojny, a następnie rozebrane.

Mimo zaproponowanej przez władze miasta sprzedaży terenu, Rada Osiedla Stare Miasto sprzeciwiła się temu pomysłowi. „Starałam się przekonać radnych i prezydenta, ale moje starania okazały się nieskuteczne. Uważamy, że zabudowanie tej części miasta spowoduje jego zbrzydzenie i zniszczy widok na górny taras centrum Szczecina”, mówi Małgorzata Zychowicz-Prus, przewodnicząca rady osiedla.

Niestety dla rad osiedla, ich opinie nie posiadają siły wiążącej dla radnych miasta.