Protest pracowników Teatru Współczesnego w Szczecinie dobiegł końca dzięki przyznaniu dodatkowych środków przez miasto

Protest pracowników Teatru Współczesnego w Szczecinie dobiegł końca dzięki przyznaniu dodatkowych środków przez miasto

Pracownicy Teatru Współczesnego w Szczecinie postanowili zakończyć swoje protesty, po tym jak miejskie władze zadeklarowały chęć pokrycia brakujących funduszy teatru. Celem było zwiększenie wynagrodzeń oraz zapewnienie finansowania planowanych spektakli i bieżącej działalności. Decyzja ta została podjęta po przeprowadzeniu audytu finansowego instytucji.

Aktorzy ze szczecińskiego Teatru Współczesnego od wielu tygodni protestowali przeciwko chronicznemu niedofinansowaniu ich miejsca pracy. Swoje zastrzeżenia wyrażali poprzez hasło „teatr nie jest firmą”. Publicznie przedstawili swoje postulaty podczas sesji Rady Miasta Szczecina w ostatni wtorek. W czasie tej sesji zapowiedziano piątkowe spotkanie z prezydentem miasta, Piotrem Krzystkiem. Rezultaty tego spotkania zostały ogłoszone 24 marca 2019 roku.

W piątek 22 marca, otrzymaliśmy wiadomość od Prezydenta Piotra Krzystka o decyzji miasta o zwiększeniu wynagrodzeń dla artystów teatru. Dodatkowo, dyrektorzy teatru zostali poinformowani o zamiarze przyznania brakujących funduszy teatru, po zakończeniu audytu finansowego. Zadeklarowano też stopniowe zwiększanie dotacji w ciągu najbliższych dwóch lat. Jako artystyczny zespół Teatru Współczesnego, deklarujemy nasze pełne wsparcie dla dyrekcji w dążeniu do uzyskania niezbędnych środków na realizację zaplanowanych spektakli i regulację płac pracowników.

Powyższe decyzje zostały podjęte po rozmowach dyrektorów Mirosława Gawędy i Jakuba Skrzywanka z przedstawicielami miasta. Mimo że nie byliśmy zaproszeni do tych rozmów, jesteśmy przekonani, że prawdziwy dialog może mieć miejsce tylko gdy obie strony są gotowe do dyskusji. Jesteśmy przekonani, że nasz protest pomógł wyrazić nasz punkt widzenia na temat przyszłości kultury w naszym mieście oraz uwidocznić problem niedofinansowania instytucji kultury. Uważamy, że publiczny teatr to nie tylko miejsce tworzenia spektakli, ale także platforma do dialogu i budowania tożsamości społecznej, a jako taki powinien być odpowiednio finansowany. Widzimy rozpoczęcie takiej dyskusji jako nasz wielki sukces.

W wyniku powyższych decyzji, postanowiliśmy zakończyć nasze protesty. Cieszymy się, że nasz głos został usłyszany, i że udało się znaleźć środki na zwiększenie naszych wynagrodzeń. Chcielibyśmy podziękować za wsparcie, które otrzymaliśmy od naszej publiczności w trakcie trwania protestu – napisał Zespół Artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie.