Prace pielęgnacyjne i ochrona drzew podczas przebudowy placu Zwycięstwa

Prace pielęgnacyjne i ochrona drzew podczas przebudowy placu Zwycięstwa

Przebudowa placu Zwycięstwa do tej pory nie wpłynęła negatywnie na stan drzew rosnących na tym terenie. Nawet najstarsze okazy przetrwały do tej pory wszelkie prace budowlane. Epsiod, kiedy to stosy szyn zostały przypadkowo ułożone zbyt blisko starych drzew, nie powtórzył się po interwencji dziennikarzy z „Kuriera”. Po ich uwagach, te ciężkie składowiska zostały przeniesione dalej w głąb placu.

W ramach inwestycji, wielokrotnie przeprowadzano zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew, które są cenne dla tego miejsca. Ostatnio wykonano cięcia, mające na celu usunięcie chorych, martwych lub uszkodzonych gałęzi. Według Piotra Zielińskiego, rzecznika prasowego miasta ds. inwestycji, takie działania mają za zadanie poprawić jakość i wartość miejscowego drzewostanu.

Służby odpowiedzialne za utrzymanie miejskiej zieleni dzięki temu planują również zminimalizować ryzyko wyłamywania się gałęzi. Te praktyki są kluczowe dla ochrony i zachowania drzew na placu podczas jego gruntownej przebudowy.