Planowane wycięcie ponad 80 kasztanowców na potrzeby budowy obwodnicy Mierzyna budzi kontrowersje

Planowane wycięcie ponad 80 kasztanowców na potrzeby budowy obwodnicy Mierzyna budzi kontrowersje

Zaprojektowana budowa obwodnicy Mierzyna niesie za sobą plan wycięcia ponad 80 drzew, tworzących dwurzędową aleję. To właśnie te drzewa, które rosną w pobliżu ogrodów działkowych, stanowią największy ból dla urbanistki Heleny Freino. Z drugiej strony, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Mateusz Grzeszczuk, zapewnia o zamiarach minimalizacji ilości usuniętych drzew.

Kwestia dotyczy konkretnie kasztanowców rosnących wzdłuż ulicy Waleriana Łukasińskiego, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Topolową i Nasienną. Szczecińska Społeczna Straż Ochrony Zieleni dowiedziała się o planie wycinki około 80 drzew na początku czerwca podczas wideokonferencji z GDDKiA oraz Biurem Projektów Komunikacyjnych z Poznania, odpowiedzialnym za projekt tej inwestycji.

Według Heleny Freino, trasa drogi była zaplanowana wiele lat temu w miejskich dokumentach planistycznych. Urbanistka podkreśla jednak, że nie wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że realizacja tego projektu będzie wiązała się z niszczeniem wartościowego fragmentu krajobrazu kulturowego osiedla Krzekowo. Estymuje ona wiek kasztanowców na około 100 lat.

Freino szczególnie ubolewa nad stratą drzew rosnących blisko ogrodów działkowych, gdzie zachowało się najwięcej okazów w układzie dwurzędowym. Proponuje ona przesunięcie odcinka drogi kolidującego z aleją kasztanowców na południe, do granic administracyjnych Szczecina. Ta sugestia spotkała się jednak ze sprzeciwem ze względu na wydaną w 2014 roku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która traci ważność po upływie 10 lat.

Aktywiści społeczni zwrócili się również z prośbą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o wpisanie alei kasztanowców do rejestru zabytków. Przygotowania do badania wartości przyrodniczych, historycznych, zabytkowych i krajobrazowych alei są już w toku. Helena Freino dodaje, że na ochronę zasługuje również kamienna nawierzchnia ulicy.