Planowane jest wykonanie nowej kładki pieszo-rowerowej nad ul. Struga w ciągu najbliższych 17 miesięcy

Planowane jest wykonanie nowej kładki pieszo-rowerowej nad ul. Struga w ciągu najbliższych 17 miesięcy

PORR S.A., renomowana firma budowlana, niedawno zatwierdziła umowę na projektowanie i realizację kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Struga. Ta nowa struktura ma połączyć ulicę Iwaszkiewicza z Outlet Parkiem. Zgodnie z harmonogramem prac, całe przedsięwzięcie powinno zostać ukończone w ciągu 17 miesięcy.

Mieszkańcy Szczecina wyraźnie wyrazili swoje pragnienie budowy takiej kładki w ramach głosowania w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2021. W tym miejscu brakuje bowiem przejścia przez ul. Struga, co stanowi problem dla lokalnej społeczności.

Zgodnie z przyjętym planem, planowana konstrukcja będzie nie tylko kładką pieszo-rowerową, ale również będzie wyposażona w schody i pochylnie. Prace obejmą także przebudowę pobliskich chodników, ścieżek rowerowych, części dróg oraz przejść dla pieszych. Firmie PORR S.A., która wygrała przetarg, powierzono również zadanie wykonania oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowania terenów zielonych. Do planu dodano również umieszczenie poidełka w pobliżu kładki.

Jako pierwsze, przed przystąpieniem do prac budowlanych, firma PORR S.A. ma za zadanie przygotować projekt budowy kładki. Całość kontraktu wynosi 7,6 miliona złotych.

Całą inwestycją zarządza spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., która będzie nadzorować postępy prac.