Planowana inwestycja w Szczecinie: nowy most łączący Kępę Parnicką z Wyspą Zieloną

Planowana inwestycja w Szczecinie: nowy most łączący Kępę Parnicką z Wyspą Zieloną

Położone na brzegu Odry, nowo budowane osiedla w Szczecinie mogą niedługo uzyskać lepszy dostęp do reszty miasta dzięki planowanej inwestycji. Prace nad tworzeniem pełnej dokumentacji projektowej, która ma za zadanie ułatwić rozwój nowego systemu dróg na terenie Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej, są już w trakcie realizacji.

Kiedy spojrzymy na serce miasta, które stanowi Łasztownia, to obszary Wyspy Zielonej i Kępy Parnickiej jawią się jako miejsca o ogromnym potencjale dla rewitalizacji nabrzeża Szczecina. To właśnie tutaj mają powstać nowe projekty inwestycyjne. Kompleksowa dokumentacja projektowa drogowego układu komunikacyjnego, którą obecnie się przygotowuje, ma na celu ułatwić dostęp do tych obszarów i zintegrować je z resztą miasta.

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi, przewiduje się wybudowanie nowej arterii komunikacyjnej. Ta droga będzie miała swoje początki na ulicy Heyki, następnie poprowadzi przez Wyspę Zieloną, przekroczy Odrę za pomocą nowego mostu i zakończy swój bieg na ulicy Zapadłej, gdzie połączy się z ulicą Kolumba.

Nowa droga ma zostać zaprojektowana jako główna arteria komunikacyjna z dwoma pasami ruchu, chodnikami po obu stronach i ścieżką rowerową. To wszystko ma na celu usprawnienie komunikacji między rozwijającymi się osiedlami na Międzyodrzu a lewobrzeżną częścią miasta.

Planowany most będzie musiał spełniać wymogi żeglugi IV klasy. Oznacza to, że prześwit pod mostem powinien wynosić od 5,25 m do 7 metrów, co umożliwi przepływ jednostek o maksymalnej szerokości 9,5 metra. Szczegółowe dane techniczne zostaną określone w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia procesu przetargowego na wykonawcę projektu. Moment realizacji inwestycji pozostaje jeszcze niewiadomym.