Niecodzienny incydent na lekcji w Szczecińskiej szkole podstawowej: uczeń rozpyla gaz pieprzowy

Niecodzienny incydent na lekcji w Szczecińskiej szkole podstawowej: uczeń rozpyla gaz pieprzowy

W jednej ze Szczecińskich szkół podstawowych, dokładniej w SP nr 47 znajdującej się przy ulicy Jagiellońskiej, doszło do nietypowego zdarzenia w trakcie zajęć. Bezprecedensowym wydarzeniem było to, że jeden z uczniów szóstej klasy postanowił użyć gazu pieprzowego podczas trwania lekcji.

Sytuacja ta skutkowała przerwaniem zajęć, jak potwierdził dyrektor placówki Sławomir Osiński. Pomimo dramatycznego charakteru wydarzeń, nie okazało się konieczne przeprowadzenie ewakuacji całej szkoły. Podjęta natychmiastowa akcja polegała na wietrzeniu pomieszczenia klasowego.

Podkreślił również dyrektor Osiński, iż postępowanie personelu szkoły było absolutnie odpowiednie i zgodne z obowiązującą procedurą. Po zaistniałym incydencie natychmiastowo powiadomiono odpowiednie służby za pośrednictwem numeru alarmowego 112. W wyniku tej interwencji podjęto decyzję o realizacji dalszych działań.

Na miejscu zdarzenia zarówno straż pożarna, jak i policja podjęły czynności związane z tym niecodziennym incydentem. W toku przeprowadzanej rozmowy z uczniem udało się ustalić, że to on rozpylił w sali lekcyjnej gaz pieprzowy.