Młodzież również głosowała w sprawie projektu obywatelskiego

Młodzież również głosowała w sprawie projektu obywatelskiego

W ramach inicjatywy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego uczniowie otrzymali propozycje dotyczące stref relaksu lub sportu, radiowęzła, zmodernizowanych szafek oraz angażujących szkoleń. Projekt, który doczekał się czwartej edycji, skierowany jest do uczniów szczecińskich szkół średnich. Podobnie jak w poprzednich latach, głównym celem inicjatywy jest zachęcanie do zaangażowania obywatelskiego, promowanie idei samorządności wśród młodych ludzi, umożliwienie uczniom wpływu na zarządzanie szkołą oraz rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak praca zespołowa i planowanie. Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin w całości opracowała koncepcję MBO.

Jak informuje Mateusz Zajdecki, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, powstała inicjatywa, która ma na celu zmotywowanie młodych osób do aktywnego uczestnictwa w poprawie życia szkolnego. Uczniowie mogą zgłaszać zarówno projekty inwestycyjne, jak i miękkie, czego efektem jest już realizacja skrzynki higienicznej w toalecie damskiej, muralu oraz strefy relaksu. Propozycje muszą być jednak zgodne ze statutem szkoły, a kapituła złożona z przedstawicieli szkoły, zanim podejmie ostateczną decyzję o tym, które projekty zostaną poddane pod głosowanie, dokona formalnej weryfikacji wszystkich zgłoszeń. Adam Sędzimir, uczeń V LO i radny MRM, podkreśla, że ważne jest, aby szkoła była jak najbardziej komfortowa, poprzez zapewnienie miejsc siedzących na korytarzach. Każda szkoła ma do dyspozycji 6 tys. zł na swoje projekty.