700 tysięcy złotych zarezerwowanych na profilaktykę. Poszukiwani partnerzy do realizacji kluczowych projektów

700 tysięcy złotych zarezerwowanych na profilaktykę. Poszukiwani partnerzy do realizacji kluczowych projektów

Niezbędne jest przeciwdziałanie uzależnieniom, wprowadzanie rekomendowanych programów, edukacja odpowiedniej kadry oraz zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci dotkniętych FASD. Dodatkowo, konieczne są działania edukacyjne w kwestii uzależnień behawioralnych, profilaktyka przemocy domowej oraz promocja zdrowia psychicznego. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazał 700 tysięcy złotych na te cele w ramach otwartego konkursu ofert. Organizacje pozarządowe mają czas do 9 lutego bieżącego roku na zgłoszenie swoich propozycji.

Konkurs ofert jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i jest częścią „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”. Organizacje mogą ubiegać się o fundusze na przeciwdziałanie uzależnieniom (500 tysięcy złotych), walkę z przemocą domową (150 tysięcy złotych) oraz na profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego (50 tysięcy złotych).

Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, uważa, że organizacje pozarządowe będą musiały sprostać trudnym zagadnieniom, wymagającym odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Zgodnie z aktualnymi trendami w walce z uzależnieniami, realizacją programów rekomendowanych zajmują się partnerzy społeczni. Marszałek zauważył poprawę jakości realizacji tych programów na Pomorzu Zachodnim.

Skuteczność działań profilaktycznych jest coraz bardziej widoczna w gminach zachodniopomorskich. Wyniki opublikowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pokazują, że wskaźnik rozpowszechnienia rekomendowanych programów dla tego regionu wynosi 60,2%, co jest najlepszym wynikiem w kraju. W zależności od konkursowych zadań, możliwe będzie wprowadzenie programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów, działania na rzecz uzależnień behawioralnych czy organizowanie kampanii społecznych i szkoleń.

W ubiegłym roku, dzięki funduszom z tego konkursu ofert przeprowadzano warsztaty dla rodzin borykających się z problemem alkoholizmu oraz szkolenia dla nauczycieli. Specjaliści z Centrum Animacji Młodzieży uczyli, jak rozpoznawać narkotyki sporządzane przez młodzież z ogólnie dostępnych środków i jak reagować na niepokojące zachowania. W ramach programu „Loguj się z głową”, terapeuci z Fundacji Motywacja i Działanie przeprowadzili szkolenia dla pedagogów. Dodatkowo, pieniądze zostały przeznaczone na profilaktykę FAS/FASD, oferując diagnozy, terapie indywidualne i grupowe oraz konsultacje specjalistów.

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu w sferze przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy domowej, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego zadecyduje o wyborze projektów. Termin składania ofert wyznaczono od 15 stycznia do 9 lutego br. do godziny 12.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje także o naborze kandydatów do opiniowania ofert. Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej) – do 31 stycznia br.