ZUT planuje stworzyć akademię wodorową

ZUT planuje stworzyć akademię wodorową

Głównym celem Akademii jest kształcenie i pielęgnowanie kadry posiadającej wiedzę z zakresu nowych technologii wodorowych i ich wykorzystania w działalności komercyjnej. Pomysłodawcą tego programu jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Mariusz Grab, szef Grupy Azoty Police, stwierdził: „Wodór to źródło energii przyszłości, a my potrzebujemy specjalistów, którzy pomogą tę przyszłość zbudować”. Inwestujemy w młodych, zdolnych i chętnych ludzi. Studentom zaoferujemy możliwość aktywnego uczestnictwa w pionierskich projektach, z których wiele nie będzie miało precedensu w Europie. Najlepsi absolwenci będą mogli wylądować na stażach i związać swoją przyszłość z pracą w Grupie Azoty. Dla studentów ZUT to przede wszystkim szansa na ciekawą pracę.

Ponadto, Akademia będzie dążyła do wymiany myśli i opinii pomiędzy specjalistami, którzy mają duże doświadczenie w tej dziedzinie. Osoby uczestniczące w spotkaniu zostaną poinformowane o prowadzeniu instalacji w celu tworzenia odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru.