Właściciele nieruchomości i zarządcy muszą zabezpieczyć chodniki przed oblodzeniem

Właściciele nieruchomości i zarządcy muszą zabezpieczyć chodniki przed oblodzeniem

Problem oblodzonych chodników jest aktualnie jednym z najbardziej palących problemów w Szczecinie. Zdarza się, że nie wszystkie są odpowiednio odśnieżone, co generuje zagrożenie dla lokalnej społeczności. Mieszkańcy Szczecina informują o trudnej sytuacji na ulicach miasta, publikując w sieci zdjęcia przemienionych w lodowiska dróg. Zarówno służby miejskie, jak i właściciele posesji oraz zarządcy budynków są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa na chodnikach.

Szczecińskie ulice są niebezpiecznie śliskie, a każdy krok może skończyć się upadkiem. Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej, informuje, że nie wszystkim terenom udało się przywrócić bezpieczeństwo po intensywnym ataku zimy. Chociaż służby porządkowe pracują nad tym priorytetowo, nie wszystkie chodniki są odśnieżane jako pierwsze.

Rzeczniczka dodaje również, że strażnicy osiedlowi regularnie sprawdzają stan chodników należących do prywatnych posesji oraz zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wszyscy zarządcy otrzymali listy z przypomnieniem o obowiązku odśnieżania chodników.

Właściciele domów jednorodzinnych, bloków, szkół czy urzędów mają obowiązek usuwać lód i śnieg z chodników. Jeśli w budynku jest więcej mieszkań, za porządek i bezpieczeństwo odpowiada zarządca budynku. Właściciele nieruchomości muszą zgarnąć śnieg na bok, nie zostawiając go na jezdni. Oblodzone chodniki powinny być posypywane piaskiem lub solą. Ponadto, właściciele są również odpowiedzialni za usunięcie niebezpiecznych sopli lodu.

Niedopilnowanie tych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością cywilną, jeśli dojdzie do wypadku spowodowanego zaniedbaniami. W przypadku gdy sprzątanie zlecono firmie specjalistycznej, to ona ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody. Poszkodowany ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

J. Wojtach dodaje, że poszkodowany musi zebrać dowody doznanej krzywdy, pamiętając o wywołaniu służb na miejsce zdarzenia oraz wykonaniu dokumentacji fotograficznej i medycznej.

Właściciele nieruchomości nie są jednak odpowiedzialni za odśnieżanie dróg, przystanków komunikacji miejskiej oraz za sprzątanie chodnika w przypadku, gdy między granicą posesji a chodnikiem znajduje się trawnik, pas miejskiej zieleni, płatny postój lub parking samochodowy.