Stan dróg zagraża zawieszeniom samochodów w luksusowej dzielnicy pod Szczecinem

Stan dróg zagraża zawieszeniom samochodów w luksusowej dzielnicy pod Szczecinem

Mieszkańcy Mierzyna, podszczecińskiej miejscowości, składają skargi na fatalne warunki panujące na ulicach Akacjowej i Brzozowej, gdzie zlokalizowane są ich domy. Jeden z nich opowiadał nam o sytuacji, która miała miejsce w środę i czwartek, kiedy był świadkiem, jak trzy pojazdy uszkodziły swoje zawieszenia lub zderzaki po wpadnięciu w głębokie wyboje. Wskutek tych incydentów, pomoc drogowa musiała interweniować kilkukrotnie.

Mężczyzna o imieniu Patryk opisał nam genezę tych problemów. W tym miejscu drogi znajduje się ciek wodny, który odprowadza wodę z wyżej położonych terenów. Nawet niewielkie opady deszczu czy roztopione śniegi powodują tworzenie się małego strumyka. Choć ilość wody nie jest duża, z biegiem czasu wywołuje ona stopniowe wymywanie tłucznia. Sytuacja pogarsza się zwłaszcza tam, gdzie droga jest najniżej położona – to właśnie tam powstają największe dziury. Dodatkowo, próby wydostania się kierowców z tych wybojów tylko pogarszają stan nawierzchni.

Sytuację dodatkowo komplikuje zamarzanie wody w tych niewielkich zbiornikach, które po roztopach powiększają już istniejące dziury. Jeden z mieszkańców porównał je nawet do kraterów, zauważając, że ostatnio kurier dostawczy utknął w jednym z nich.

Pan Patryk dodatkowo podkreśla, że choć gmina podejmuje próby naprawy drogi, problem powraca co roku w okresie wiosennym. Informuje, że założeniem było skuwanie lodu z drogi 19 stycznia i planowane są dalsze prace.

Z kolei Tomasz Kakowski, Kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra tłumaczy, że ostatni remont dróg na ulicach Akacjowej i Brzozowej odbył się w październiku 2023 r. Zaznacza jednak, że drogi gruntowe są szczególnie narażone na złe warunki pogodowe w okresie jesienno-zimowym. Dlatego też planowany jest ich remont po sezonie zimowym, gdy warunki atmosferyczne będą sprzyjały prowadzeniu prac przy zachowaniu odpowiedniego reżimu technologicznego. Dodatkowo, gmina zamierza zlecić opracowanie projektu budowlanego utwardzenia ulicy Brzozowej oraz części gminnej ulicy Długiej poprzez zastosowanie płyt drogowych. Ten projekt ma być gotowy do końca czerwca 2024 roku.