Śródmiejska przebudowa może zająć jeszcze następny rok

Śródmiejska przebudowa może zająć jeszcze następny rok

To jedna z największych obecnie inwestycji w Szczecinie. Prace budowalne we wnętrzu kwartału 36 idą pełną parą, a ich finał powinien zachwycić wszystkich mieszkańców, którzy skorzystają z przestrzeni rekreacyjnej i nowych miejsc parkingowych.
Inwestycję realizuje Szczecińskie TBS i dotyczy ona podwórza położonego w centrum Szczecina, ograniczonego aleją Wojska Polskiego i ulicami Małkowskiego, ks. Bogusława X, Boh. Getta Warszawskiego oraz Kr. Jadwigi. Według planów powstaną tam m.in. nowe mieszkania, lokale usługowe, Centrum Mieszkańca, żłobek, miejsce do rekreacji i dwupoziomowy miejski parkingowiec. Prace budowlane trwają od 2021 roku. Aktualnie wykonawca prowadzi monitoring geodezyjny budynków sąsiadujących z placem budowy, wykonano kolejne słupy żelbetowe w obrębie płyty fundamentowej garażu, a także przeprowadzono roboty instalacyjne związane z usuwaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Zdaniem Tomasza Kleka kosztowna inwestycja przyniesie znaczącą przemianę terenu pomiędzy kamienicami. Za jeden z najkorzystniejszych aspektów uważa się budowę podziemnego parkingu mogącego pomieścić ponad 250 samochodów. Dzięki temu wnętrze dzielnicy zostanie w całości oddane mieszkańcom, wprowadzając kilka nowych funkcji i tworząc bujny teren rekreacyjny.