Rekrutacja do przedszkoli w Szczecinie: prawie 4 tysiące miejsc dla nowych uczniów

Rekrutacja do przedszkoli w Szczecinie: prawie 4 tysiące miejsc dla nowych uczniów

W Szczecinie trwa obecnie proces rekrutacji do placówek przedszkolnych, który znajduje się w połowie drogi, z końcem nabór zakończy się 22 marca. W tym roku miasto przewidziało prawie cztery tysiące miejsc dla dzieci, które po raz pierwszy biorą udział w rekrutacji, pomimo że liczba dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych w Szczecinie wynosi niemal dwanaście tysięcy. Większość dostępnych miejsc została już zajęta przez dzieci z poprzednich lat.

Szczecińskie placówki publiczne oferują łącznie prawie dziesięć tysięcy miejsc – ponad 8,3 tysiąca w przedszkolach i ponad 1,6 tysiąca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W tym roku po raz pierwszy istnieje możliwość rejestracji dziecka do oddziału przedszkolnego Szkole Podstawowej nr 7 na ul. Kredowej 9-15. Ta placówka po wieloletnim okresie budowy rozpocznie działalność na Warszewie i będzie miała do dyspozycji setkę miejsc dla dzieci przedszkolnych.

Przedszkole Publiczne nr 29 „Mali odkrywcy” nadal funkcjonuje w tymczasowej siedzibie po tym, jak ich budynek przy ul. Wyszyńskiego 6 został zalany w sierpniu 2023 roku z powodu awarii układu hydraulicznego. Dzieci zostały przeniesione do dawnego przedszkola niepublicznego „Jutrzenka” na ul. Mazowieckiej 2, gdzie prowadzony jest nabór na rok szkolny 2024/2025. Planowany powrót do siedziby przy ul. Wyszyńskiego 6 ma nastąpić w roku szkolnym 2025/2026.

W budynku Przedszkola Publicznego nr 29 zakończono osuszanie i pokrycie dachu oraz wykonano ekspertyzę ustalającą przyczyny zalania i projekt usunięcia szkód. Ekspertyza wykazała, że aby doprowadzić budynek do pełnej sprawności po awarii i zgodności z obowiązującymi przepisami, konieczne będą duże prace remontowe. Cały proces, który obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji, jest czasochłonny, a jego zakończenie planowane jest na lipiec-sierpień 2025 roku.

Pomimo decyzji Rady Miasta Szczecin z 12 grudnia 2023 r. o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego nr 77 przez likwidację jednej z filii przy ul. Stołczyńskiej, rodzice zdołali obronić placówkę i nie doszło do jej przeniesienia do Szkoły Podstawowej nr 44 na ul. Karpackiej. Przekształcenie przedszkola zostało odłożone na 1 września 2025 r.

Rekordowo dużo wolnych miejsc – 122 – oferuje Przedszkole Publiczne nr 72 „Kraina Juliana Tuwima”, które ma dwa obiekty przy ul. Felczaka i Monte Cassino, najmniej – tylko pięć – filia Przedszkola Publicznego nr 51 przy ul. Chlebowej.

Tegoroczny nabór dotyczy dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, choć w uzasadnionych przypadkach placówki mogą przyjmować maluchy już od dwóch i pół roku. W sytuacji, gdy liczba kandydatów przekroczy ilość miejsc, priorytet będą miały dzieci z rodzin wielodzietnych, samotnie wychowujących rodziców oraz dzieci z pieczy zastępczej. Preferencje obejmują również osoby z niepełnosprawnościami – zarówno kandydatów na przedszkolaków, jak i ich rodziców lub opiekunów.

Ostateczny termin składania wniosków i dokumentów to 22 marca. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostaną ogłoszone 15 kwietnia, a od 16 do 19 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić chęć zapisania dziecka do placówki. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 24 kwietnia.