Młodzi krwiodawcy ze Stargardu ratują życie: w tym roku szkolnym oddali niemal 146 litrów krwi

Młodzi krwiodawcy ze Stargardu ratują życie: w tym roku szkolnym oddali niemal 146 litrów krwi

Podczas kilkunastu inicjatyw w bieżącym roku szkolnym, zatytułowanych „Młoda krew ratuje życie”, w Stargardzie udało się zebrać blisko 146 litrów płynu życia. Zakończono je w obecnym tygodniu w Zespole Szkół nr 5.

Od przeszło dwóch dekad Rejonowa Rada HDK PCK w Stargardzie niezłomnie aranżuje zbiórki krwi w placówkach szkolnictwa średniego. Współdziałała przez wiele lat z terenową filią Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ale od tegorocznego roku szkolnego, z powodu wycofania się WCKiK, ze szczecińskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To dzięki takim edukacyjnym projektom znacznie rosną zapasy krwi gromadzonej na terenie całego województwa.

– Zawsze staramy się pomóc tam, gdzie jest to możliwe, a zbiórki odbywają się bezpośrednio w naszej szkole – mówią Aleksandra Stachera i Julia Sikorska, uczennice Zespołu Szkół nr 5, które po raz pierwszy zdecydowały się na ten altruistyczny gest podczas finałowej w tym roku szkolnym akcji „Młoda krew ratuje życie”. Wymagało to od nich pokonania lęku przed igłami, do którego obie przyznają.

W ZS5 na osiedlu Lotnisko, po przeprowadzeniu kwalifikacji lekarskiej, zarejestrowało się 24 dawców. Wśród nich było 15 osób, które oddawały krew po raz pierwszy, w tym dwie uczennice. Uzyskano prawie 11 litrów tego nieocenionego lekarstwa, którego brakuje nam ciągle. Deficyt jest szczególnie widoczny w okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie na krew rośnie w wyniku większej liczby wypadków drogowych oraz innych incydentów.

Od września poprzedniego roku do kwietnia 2024 roku Rejonowa Rada HDK PCK w Stargardzie przeprowadziła 17 kampanii w szkołach ponadpodstawowych na terenie Stargardu. Projekty te miały miejsce w ZS1, ZS2, ZS5, a także w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Budowlano-Technicznych. Jedna z akcji odbyła się również w Zespole Szkół Ogrodniczych w Szczecinie.

– W sumie w tych wszystkich zbiórkach uczniowie, a czasami nauczyciele i dyrektorzy, oddali 145 litrów i 800 ml pełnej, młodej krwi dla ratowania życia – podsumowuje Jerzy Bochenek, przewodniczący RR HDK PCK w Stargardzie. – Pragnienie pomocy wyraziło ponad 400 osób. Krew oddały 324 osoby.

Inicjatorem akcji „Młoda krew ratuje życie” jest od początku jej istnienia, czyli od 20 lat, Rejonowa Rada HDK PCK w Stargardzie pod kierownictwem Jerzego Bochenka. W organizacji pomagają mu Renata i Marian Wojtakajtisowie, członkowie RR HDK PCK i honorowi krwiodawcy, jak również koordynatorzy szkolni.