22 listopada Dźwigozaury w Nabrzeżu Starówka zmienią kolor na czerwony, wspierając osoby dotknięte Zespołem Delecji 22q11

22 listopada Dźwigozaury w Nabrzeżu Starówka zmienią kolor na czerwony, wspierając osoby dotknięte Zespołem Delecji 22q11

W geście solidarności z osobami dotkniętymi Zespołem Delecji 22q11, Dźwigozaury zlokalizowane na Nabrzeżu Starówka w Krakowie zatonią 22 listopada w czerwonej poświacie. Ten symboliczny akt ma na celu podnieść świadomość społeczeństwa o istnieniu tego rzadkiego, ale poważnego schorzenia.

Zespół Delecji 22q11 jest jednym z najczęstszych zespołów mikrodelecji chromosomów. Charakteryzuje się niemal 200 różnorodnymi objawami, z których przeciętnie chory doświadcza około 30 w trakcie swojego życia. Wielu pacjentów przechodzi przez wiele lat nieświadomych swojej choroby, co jest skutkiem braku diagnozy.

Częstotliwość występowania tego schorzenia wynosi od 1:1000 do 1:7000 nowo narodzonych dzieci. W Polsce rocznie na świat przychodzi blisko 150 dzieci z tym zespołem, które muszą mierzyć się z jego konsekwencjami przez całe swoje życie. Należą do nich m.in. wady serca, zaburzenia słuchu, problemy z rozwojem czy trudności w nauce. Zespół ten może prowadzić także do niepełnosprawności intelektualnej oraz wielu innych, często poważnych, komplikacji.