Trwającej analizie poddane są propozycje dotyczące projektowania i konstrukcji wszystkich sekcji trasy S10 Szczecin – Piła

Trwającej analizie poddane są propozycje dotyczące projektowania i konstrukcji wszystkich sekcji trasy S10 Szczecin – Piła

Główny Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przystąpił do oceny zgłoszonych propozycji w ramach postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie podmiotów odpowiedzialnych za projektowanie i realizację ośmiu odcinków drogi krajowej S10 prowadzącej ze Szczecina do Piły. Każdy z tych odcinków ma łączną długość 113,4 km. Liczba ofert nadsyłanych dla poszczególnych fragmentów drogi wahała się od czterech do ośmiu, co dało w sumie 50 propozycji. Cieszy fakt, że aż 40 z nich mieściło się w założonych kosztorysach. Teraz to właśnie one poddane są szczegółowej analizie.

Zakładane zadania były sukcesywnie ogłaszane w ciągu dwóch tygodni na przełomie września i października tego roku. Planowane prace wynikają z założeń Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata do 2030 i będą realizowane według formuły „Projektuj i buduj”. Wybierając najbardziej korzystną ofertę, uwzględniane będą nie tylko kwestie finansowe, ale także trzy dodatkowe kryteria. Wśród nich 20% punktów będzie można zdobyć za przedłużenie gwarancji na ekrany akustyczne, kolejne 20% za wydłużenie gwarancji na konstrukcje mostowe, a 5% za odpowiednie wykorzystanie destruktu asfaltowego pozyskanego na placu budowy. Natomiast cena stanowi 55% całości punktacji.

Wybrani wykonawcy będą mieli do dyspozycji 10 miesięcy od momentu podpisania umowy na stworzenie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Procedura związana z tym wnioskiem potrwa 7 miesięcy, natomiast prace terenowe zostaną ukończone w ciągu kolejnych 22 miesięcy. Przy tym harmonogramie należy mieć na uwadze, że okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca nie będą uwzględniane jako czas realizacji prac.

Zgodnie z planowanym harmonogramem, umowy mają zostać podpisane w przyszłym roku, a początek budowy na terenie ma nastąpić w 2025 roku. Jeżeli cały proces administracyjno-budowlany przebiegnie sprawnie, kierowcy będą mogli skorzystać z nowej trasy już w 2028 roku.