Symboliczne drzewo na szczecińskim placu Solidarności ponownie zniszczone

Symboliczne drzewo na szczecińskim placu Solidarności ponownie zniszczone

Jedno z charakterystycznych drzew, rosnących na szczecińskim placu Solidarności, zostało kolejny raz uszkodzone. Tym razem przyczyną zniszczenia jarzębiny były silne wiatry, które nawiedziły ten region tuż przed świętami. Uszkodzony konar został już zutylizowany i usunięty, nie naruszając przy tym części rośliny, która nadal żyje.

Paulina Łątka, pracująca w Centrum Informacji Miasta UM, wyjaśnia, że pieczę nad tym drzewem sprawuje Muzeum Narodowe. W ubiegłą środę specjalista z Wydziału Ochrony Środowiska UM dokładnie zbadał stan jarzębiny. Z jego ekspertyzy wynika, że drzewo podzieliło się na dwie części pod wpływem siły wiatru.

Drzewo to ma wyjątkowy charakter – jest to krzywo rosnąca jarzębina, otoczona betonowym murkiem. Można je znaleźć pomiędzy placem Solidarności a placem Hołdu Pruskiego. Niestety kilka lat temu doszło do zniszczenia tego drzewa, co prawdopodobnie było wynikiem celowego działania anonimowych sprawców.

To szczególne drzewo ma dla wielu mieszkańców Szczecina symboliczne i historyczne znaczenie. „Planujemy utrzymanie tego starego drzewa przy życiu. W każdą wiosnę przeprowadzamy badanie, które pozwala określić jego stan zdrowia i wskazuje na ewentualne potrzeby pielęgnacyjne” – mówi Agnieszka Lisowska, specjalistka ds. promocji w Muzeum Narodowym w Szczecinie.