Nowoczesne oświetlenie LED zasila Wydział Techniki Kryminalistycznej KMP w Szczecinie

Nowoczesne oświetlenie LED zasila Wydział Techniki Kryminalistycznej KMP w Szczecinie

W ramach wspólnego projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wydział Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie został wyposażony w zestaw oświetlenia opartego na technologii LED. Zestaw ten, który jest zasilany przez wbudowany akumulator, jest obecnie codziennie wykorzystywany przez techników pracujących na tym wydziale.

Nowe oświetlenie, poza ekologicznymi korzyściami, przyniosło również poprawę jakości i komfortu pracy szeregów policyjnych. Zastosowanie technologii LED pozwoliło na dziesięciokrotne zwiększenie mocy oświetlenia, jednocześnie znacznie ograniczając koszty utrzymania zestawu.

Oświetlenie LED wykorzystuje energooszczędne technologie, co oznacza, że jedno pełne ładowanie akumulatora umożliwia 24 godziny nieprzerwanej pracy. Tym samym, w praktyce przełożyło się to na możliwość przeprowadzenia 4-8 oględzin lub innych czynności (zależnie od ich stopnia skomplikowania), bez konieczności częstego ładowania akumulatora – zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu.

Dodatkowo, nowe oświetlenie nie generuje hałasu ani ciepła, co pozwala na jego bezproblemowe korzystanie w nocy oraz w obszarach zabudowanych. Używanie starszej generacji agregatów ograniczało możliwość pracy w czasie ciszy nocnej ze względu na hałas i wibracje, które powodowały dyskomfort zarówno dla użytkowników, jak i dla osób trzecich. Dzięki wykorzystaniu technologii LED, które są bezemisyjne, oświetlenie może być teraz bezpiecznie używane nawet w pomieszczeniach o ograniczonej cyrkulacji powietrza, co znacznie poszerzyło zakres potencjalnych zastosowań zestawu.

Zestawy oświetlenia LED były już wielokrotnie wykorzystane podczas różnych czynności policyjnych, takich jak oględziny miejsca znalezienia zwłok, miejsca wypadków kolejowych, miejsc pożarów i włamań. Wykorzystuje się je również podczas nocnych działań kontrolno-blokadowych oraz przy zabezpieczaniu przemarszu kibiców piłkarskich.

Wprowadzenie nowoczesnego oświetlenia LED do codziennej pracy Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP w Szczecinie, oprócz korzyści ekologicznych, przyczyniło się do znacznej poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy policjantów na miejscach prowadzonych czynności.