Elektrociepłownia Pomorzany: Plan na przyszłość z alternatywą w gazie ziemnym i geotermii

Elektrociepłownia Pomorzany: Plan na przyszłość z alternatywą w gazie ziemnym i geotermii

Wizja wykorzystania gazu ziemnego lub źródeł geotermalnych jest kierunkiem, którym prawdopodobnie podąży Elektrociepłownia Pomorzany po roku 2030. Przedstawiciele PGE Energia Ciepła zaznaczają, że odejście od węgla w energetyce to trudność, której muszą sprostać wszystkie polskie źródła energii oparte na węglu.

Do 2030 roku, Polska Grupa Energetyczna (PGE) zamierza porzucić węgiel. Na terenie Szczecina, PGE Energia Ciepła zarządza dwiema elektrociepłowniami: EC Szczecin, która od wielu lat korzysta z bloku biomasowego, oraz EC Pomorzany, gdzie obecnie wykorzystywany jest węgiel.

Jak nam się udało ustalić, głównym planem spółki jest inwestowanie w systemy oparte o gaz ziemny. Aktualnie prowadzone są badania mające na celu ocenę możliwości i rodzaju technologii, jakie mogłyby zostać wprowadzone w Elektrociepłowni Pomorzany.

Prace analityczne dotyczą też potencjalnego wykorzystania źródeł geotermalnych. Prowadzące te badania podmioty to PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska. Pierwsze wyniki wskazują na znaczny potencjał wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych.

Jednakże, jak podkreślają przedstawiciele spółki, PGE Energia Ciepła nie jest jedynym dostawcą ciepła dla aglomeracji szczecińskiej. By skutecznie przeprowadzić proces dekarbonizacji, konieczne jest współdziałanie wszystkich właścicieli źródeł ciepła dostarczających dla systemu ciepłowniczego Szczecina.

System Szczecińskiej Energetyki Cieplnej opiera się na sześciu źródłach ciepła: EC Pomorzany i EC Szczecin (obie należące do PGE Energia Ciepła), Ciepłowni Rejonowej Dąbska (SEC), Ciepłowni Rejonowej Sąsiedzka (SEC), Ciepłowni Rejonowej Marlicza (SEC) oraz Miejskim Zakładzie Termicznym Unieszkodliwiania Odpadów.