Wydział Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego wzbogacił swoją bibliotekę o ponad 100 starodruków

Wydział Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego wzbogacił swoją bibliotekę o ponad 100 starodruków

Starodruki, w różnych językach takich jak łacina, polski, niemiecki i angielski, znalazły nowe miejsce na półkach biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wśród tych cennych dzieł znaleźć można m.in. katechizmy, brewiarze, powieści oraz filozoficzne utwory i powiastki. Znajdują się tam również dzieła o tematyce historycznej i teologicznej, a także różnego rodzaju słowniki, encyklopedie oraz egzemplarze Biblii. Wybitni autorzy tacy jak Joachim Lelewel, Homer, Tymon Zaborowski, Seweryn Goszczyński, Tomasz z Akwinu, Hugo Kołłątaj, Piotr Skarga, Wiktor Hugo, Aleksander Dumas czy Adam Naruszewicz są reprezentowani w tej imponującej kolekcji. Najstarsza pozycja pochodzi z roku 1804 i jest to zbiór ksiąg historycznych Tytusa Liwiusza.

Zmiana w zakresie gromadzenia starodruków wynika z uchwały Krajowej Rady Bibliotecznej podjętej 15 grudnia 2023 roku. Wówczas to datę graniczną starego druku przesunięto z 1800 na 1850 rok.

Niektóre z tych starodruków znalazły swoje miejsce w Księgozbiorze Prezencyjnym. Reszta, zgodnie z rekomendacją Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, podlega specjalnej ochronie i jest przechowywana w specjalnej szafie, odpowiednio zabezpieczona.

Biblioteka ma w planach przeprowadzenie renowacji niektórych egzemplarzy w pracowni konserwatorskiej. W dalszej perspektywie, wszystkie dzieła mają zostać zaprezentowane podczas specjalnej wystawy. Ten wyjątkowy zbiór ma ogromne znaczenie dla narodowego dziedzictwa, dlatego jest chroniony jako część narodowego zasobu bibliotecznego i będzie wieczyście przechowywany.