Coraz mniejsza frekwencja uczniów na lekcjach katechetycznych w Szczecinie

Coraz mniejsza frekwencja uczniów na lekcjach katechetycznych w Szczecinie

Podczas gdy tylko 43% uczniów w szkołach Szczecina (województwo zachodniopomorskie) korzysta z lekcji religii, ta liczba stanowi prawie 19 tysięcy. Taka sytuacja nie miała miejsca od 1990 roku. Dyrektorzy placówek potwierdzają, że liczba uczniów biorących udział w zajęciach z religii maleje z roku na rok. Ponadto, koszt prowadzenia tych lekcji wynosi blisko 14 milionów złotych. Z tej kwoty, miasto pokrywa prawie 5 milionów, a pozostałość jest finansowana z subwencji oświatowej.

Z informacji uzyskanych od urzędu miasta w Szczecinie wynika, że w roku szkolnym 2023/2024, ponad 16 tysięcy podstawowców uczestniczy w lekcjach religii. Natomiast wśród uczniów szkół ponadpodstawowych jest to mniej niż dwa tysiące. To daje nam statystykę, według której prawie 43% wszystkich uczniów bierze udział w zajęciach religijnych. Wyraźnie widoczny jest spadek liczby uczniów decydujących się na lekcje religii.

Anna Filipczak, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Szczecinie zauważa, że to zjawisko jest dostrzegalne szczególnie w starszych klasach. – Im starsza jest klasa, tym mniej uczniów chodzi na religię. Największy problem stanowi jednak liceum, gdzie zajęcia są łączone w grupach międzyoddziałowych i odbywają się tylko dla pierwszych dwóch roczników, w starszych klasach nie ma chętnych – wyjaśnia.

Z roku na rok obserwujemy spadek frekwencji na lekcjach religii. W porównaniu do ubiegłego roku, odsetek uczniów deklarujących chęć uczęszczania na lekcje religii spadł o 12%. Lidia Rogaś, wiceprezydent Szczecina podkreśla: – Jest to naprawdę bardzo duży spadek. Tylko 10% uczniów szkół ponadpodstawowych decyduje się na udział w lekcjach religii.

Patrząc na dane z roku szkolnego 2023/24, spośród 43 259 uczniów zarejestrowanych w szkołach prowadzonych przez miasto, na religię zapisało się 18 557 (42,89%). W poprzednim roku na religię uczęszczało 49% uczniów, a dwa lata temu – 54%. Największa frekwencja na lekcjach religii jest w szkołach podstawowych. Ze 25 437 dzieci, na religię zapisanych jest 16 622, co stanowi 65,4 procent.

Całkowity wydatek na prowadzenie lekcji religii w Szczecinie wynosi 13,8 milionów złotych. Miasto pokrywa z tego niecałe pięć milionów, a resztę pokrywa subwencja oświatowa. Pieniądze te są dystrybuowane do 152 katechetów, w tym także do sióstr zakonnych i księży.